عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-7- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری

با پیاده‌سازی تکیه در حسابداری مدیریت در سازمان از نظر سوددهی، برنامه‌ریزی، بودجه و…ساماندهی می شوند و این امرباعت می گردد که اوضاع منابع انسانی، بهبود پیدا کند که خود تقویت سرمایه فکری را در پی دارد. یا به تعبیری حسابداری مدیریت می­تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت با تسهیلِ تحلیل، پیش بینی، گزارشگری و در نهایت تصمیم‌گیری، نقشی اساسی در بهبود فرصت‌های موجود، توسعه امکانات بالقوه و برقراری سرمایه فکری اعمال کند.

پس مدیریت سرمایه فکری ضرورت سازمان­های امروزی محسوب شده، زیرا از طریق سازمان­ها می­توانند علاوه بر تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی­های مرتبط با سرمایه فکری، یک نوع هماهنگی بین استراتژی­های سرمایه فکری و استراتژی­های کلان سازمانی با هدف کسب مزیت رقابتی در بازارهای به شدت رقابتی امروزی ایجاد نمایند (نظری‌پور و پرویزی 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت استراتژیک سرمایه همانند سایر دارایی­ها نیازمند اندازه گیری و گزارشگری بوده و لذا طراحی یک سیستم اندازه گیری و گزارشگری و حسابداری مدیریت مناسب برای سرمایه فکری از ضرورت‌های مهم حرفه حسابداری به حساب می‌آید (زاهدی 1386).

امروزه تداوم فعالیت هر سازمانی نیازمند تدوین و اجرای استراتژی­های مناسب می­باشد. طبق دیدگاه حسابداری مدیریت، سرمایه فکری می­تواند در اجرای استراتژی سازمانی تأثیر کلیدی اعمال کند سیستم‌های حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌‌گیری‌های مالی و غیرمالی فعالیت‌های عملیاتی را گزارش می‌کنند. این سیستم‌ها کمک می کند و همچنین پروژه‌ها و طرح‌های عملیات آینده نیز می‌دهد یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تولیدات بموقع می باشد (کاپلان و نورتون[1] 1994).

حسابداری مدیریت می‌تواند مدیران رادر اتخاذ تصمیمات جهت پویایی محیط کسب کار یاری نماید مانند در بحث هزینه روش نوینی به وجود آمده که خود تقویت سرمایه فکری را در پی دارد مانند روش هزینه‌یابی هدف –هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت-هزینه‌یابی ناب و غیره به عبارت دیکر حسابداری مدیریت در بسیاری از کشورها پشرفته مانند ژاپن امریکا به عنوان محرک اصلی بهبود و توسعه و تولید و بازوی اصلی مدیریت در افزایش واحد تجاری می‌باشد اما در بسیاری از شرکت‌ها ایرانی حتی بخش حسابداری مدیریت وجود نداشته واین حرفه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده از این رو بسیاری از برنامه های مدیریت بدونه راهکار و برنامه‌ریزی دقیق وسرمایه فکری نامناسب بر مبنای تجارت اتخاذ و تدوین می گردد ودر بسیاری از موارد اهداف مورد نظر را تامین نمی‌کند و ضرورت بازنگری جدی در این امر توصیه می گردد به نحو دیگر حسابداری مدیریت می‌تواند با یک سری روش‌های جدید در بحث هزینه‌یابی و تکنیک‌های مدیریتی می‌تواند در جهت هماهنکی سازمان با تغیرات محیط پیرامون کسب و کارشان کمک فراوانی نماید امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح می باشد مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات و کاهش قیمت محصول پس سازمان‌ها برای دست‌یابی به مزیت رقابتی بایستی به سازمان با سرمایه فکری مناسب چاپک تبدیل شوند تا اینکه بتوانند نه تنها پاسخگوی تغیرات محیط باشن بلکه با یک پیش بینی دقیق تغیرات آتی را در نظر بگیرند به عبارت دیکرهدف اصلی حسابداری مدیریت کمک به سازمان به مقصود به دست اوردن استراتژیک آن سازمان می باشد فراهم آوردن این اصول نیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورد می کند حسابداری مدیریت برای تحکیم تأثیر فعالیت‌های خود دراستراتژیک کیفیت هزینه و زمان کمک می کند و در نهایت تصمیم گیری صحیح در بهبود فرصت های موجود توسعه امکانات بالقوه و برقراری سرمایه فکری اعمال می کند به تعبیری اولاً با افزایش سرمایه فکری شانس شرکت‌ها در به کارگیری ابزارهای جدید حسابداری مدیریت که لازمه ماندگاری شرکت‌ها در دنیای رقابتی هستند افزایش یافته و می‌تواند به مراحل بالاتری در حسابداری مدیریت دست یابند ثانیاً یافته‌ها حاکی از ان می باشد که در نمونه پژوهش شرکت‌های اندکی وجود داشتن که سرمایه فکری برای دستیابی به مرحله چهارم بالاترین مرحله تکامل حسابداری مدیریت را دارا باشد.

از بین سرمایه فکری، سرمایه انسانی بیشترین تأثیر را بر توسعه و تکامل شرکت‌ها در بهره گیری از ابزارهای جدید حسابداری مدیریت داشته می باشد که این امر خود بر لزوم توجه بیشتر دانشگاهیان و انجمن‌های حرفه ای حسابداری به تربیت و آموزش متخصصین آشنا با موضوعات جدید حسابداری مدیریت، روشن می‌سازد (دیانتی ودیلمی 1391).

تا چند سال قبل، سازمان­ها به اهمیت سرمایه فکری به عنوان یک عامل تأثیرگذار در فرآیند تداوم فعالیت و سودآوری پی نبرده و لذا آن را همانند سایر دارایی‌ها (تحت عنوان دارایی نامشهود) به حساب می­آوردند. اما پس از مشخص شدن تأثیر موثر سرمایه فکری در فرآیند تداوم فعالیت و سودآوری، اهمیت شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری آن نیز برای سازمان­های امروزی دو چندان گردید. به بیانی دیگر، سرمایه فکری مهم‌ترین منبع ایجاد ارزش و مزیت رقابتی برای سازمان­های امروزی بوده و لذا مدیریت صحیح آن بدون شناسایی، اندازه­گیری و گزارشگری امکان‌پذیر نمی باشد(ویدا مجتهد زاده 1381).

[1] Kaplan &Norton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری