عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-           فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی

به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی  گردد.

فرضیه های فرعی

  1. به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در عفت عمومی می گردد.
  2. به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی می گردد.
  3. به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد می گردد.
  4. به نظر می‌رسد میان عفت و اعتماد ارتباط هست.
  5. به نظر می‌رسد میان عفت و حریم خصوصی هست.
  6. به نظر می‌رسد میان اعتماد و حریم خصوصی هست.

1-2-           قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش در سال 1393 بوده می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) که در شهر قم واقع می‌باشد بوده می باشد.

1-3-           تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات پژوهش

مدیریت رسانه

مدیریت رسانه، فرایند به کارگیری بهینه کلیه امکانات مادی، انسانی، فناورانه و غیره در جهت تولید، بازتولید و توزیع پیامهای هدفمند، در چارچوی نظام ارزشی پذیرفته شده می باشد که با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان انجام می شود. (ملایری، اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«ریچارد مارسل» مدیریت رسانه را به معنی مدیریت بازاریابی خدمات و محصولات رسانه‌ای می‌داند. از این منظر مدیریت رسانه بایستی چنان باشد، تا به ابعاد تجاری اقتصاد رسانه متناسب با بازار پررقابت و پیچیدگی‌های بازاریابی محصولات رسانه‌ای در آغاز قرن بیست و یکم پاسخ دهد. (Marsel,R: 1973)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی