عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع اعتماد :

دکتر قراملکی در کتاب اخلاق حرفه‌ای، اعتماد در سازمان را دارای پنج ضلع می داند که هریک از آن‌ها به اختصار عبارتند از:

یک، اعتماد راسخ. اعتماد محیط به سازمان بایستی ژرف و عمیق باشد. اعتماد سطحی ناپایدار می باشد و در شرایط بحرانی سازمان و یا وضعیت بحرانی بازار کارآیی خود را از دست می دهد. پس فرایند اعتمادآفرینی در سازمان بایستی به گونه‌ای تحقق یابد که اعتماد راسخ در محیط شکل گیرد.

دو، اعتماد مبتنی بر صداقت. اعتماد بایستی بر حقایق و واقعیت استوار باشد و نه بر آمار دورغین و ادعای گزاف. جابجایی آمار، ارائه اطلاعات کاذب و به ویژه مبالغه کردن در امور حرفه‌ای ممکن می باشد ساده لوحان را موقتا خوشبین سازنداما نه تنها اعتماد نمی آفریند بلکه سبب بی اعتمادی به بنگاه نیز می گردد. مبالغه در غالب موارد دروغ پردازی و فریب را در پی دارد و نه تنها به لحاظ اخلاق حرفه‌ای نارواست بلکه موجب خسران و ناکامی بنگاه نیز می گردد.

متاسفانه تبلغات نادرست، گزاف گویی و ادعای نادرست برخودداری از مدارک علمی و گواهینامه‌های حرفه‌ای رواج یافته می باشد. چنین اقدام‌هایی علاوه بر اینکه مصداق فریبکاری می باشد و موجب مسئولیت حقوقی و اخلاقی می گردد. اعتمادستیزی نیز می کنند. اعتماد برآمده از تحریف حقیقت، مبالغه و فریب امر ناپایدار می باشد و پس از مدتی عامل تخریب و ناکامی سازمان می گردد.

سه، اعتماد فراگیر. اعتماد بایستی همه جانبه و فراخ دامن باشد. فراگیر بودن اعتماد غالبا مورد بی توجهی بسیاری از مدیران بنگاه‌ها قرار می گیرد. این رکن از اعتمادآفرینی دو بُعد دارد:

اولا، همه عناصر محیط بایستی به سازمان اعتماد کنند. اعتماد مشتریان شرط لازم می باشد نه کافی. صرف اعتماد مدیران بالادست موثر نیست بلکه مشتریان، مصرف کنندگان، کارکنان مدیران، تامین کنندگان، رقبا، موسسه‌های نظارتی و سایر عناصر محیطی بایستی به سازمان اعتماد کنند. آن چیز که سرمایه شرکت می باشد و عامل کامیابی، اعتماد همه عناصر ذی نفع و مرتبط با سازمان می باشد بی اعتمادی هریک از عناصر محیط سبب هزینه‌های جبران ناپذیر می گردد.

ثانیا، محیط بایستی به همه ارکان، عناصر و بخش‌های سازمان اعتماد کند. اعتماد به مدیران کافی نیست بلکه اعتماد به کارکنان، اعتماد به فن آوری و… نیز لازم می باشد. مشتریان یک بانک به مالکیتی یا اجاره‌ای بودن شعبه اهمیت می دهند. از نظر آنان علاوه بر رازداری تحویلداران سیستم IT شعبه نیز بایستی غیر قابل نفوذ باشد. در نظر داشتن فراگیر بودن اعتماد نسبت به همه ارکان سازمان، پیچیدگی فرایند اعتمادآفرینی را نشان می دهد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی