عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-           قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش در سال 1393 بوده می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) که در شهر قم واقع می‌باشد بوده می باشد.

1-2-           تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات پژوهش

مدیریت رسانه

مدیریت رسانه، فرایند به کارگیری بهینه کلیه امکانات مادی، انسانی، فناورانه و غیره در جهت تولید، بازتولید و توزیع پیامهای هدفمند، در چارچوی نظام ارزشی پذیرفته شده می باشد که با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان انجام می شود. (ملایری، اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه)

«ریچارد مارسل» مدیریت رسانه را به معنی مدیریت بازاریابی خدمات و محصولات رسانه‌ای می‌داند. از این منظر مدیریت رسانه بایستی چنان باشد، تا به ابعاد تجاری اقتصاد رسانه متناسب با بازار پررقابت و پیچیدگی‌های بازاریابی محصولات رسانه‌ای در آغاز قرن بیست و یکم پاسخ دهد. (Marsel,R: 1973)

 

اخلاق سازمانی

تعریف اخلاق سازمان در گروه روشن بودن مفاهیمی زیرا اخلاق و اخلاق حرفه‌ای می باشد. مراد از اخلاق رفتار ارتباطی پایدار مبتنی بر رعایت حقوق و یا منافع ارتباط می باشد. بر اساس این تعریف، اخلاق به نسبت بین دو امر اطلاق می گردد: کسی که رفتاری انجام می دهد و کسی یا چیزی که به نحوی هدف آن رفتار قرار می گیرد. طرف ارتباط، حقوقب دارد و صاحب رفتار ارتباطی، در قبال آن حقوق وظایفی دارد. (قراملکی، اخلاق سازمانی، 1388، ص 60)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت 2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد 3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد