عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر رسانه‌ها در مبارزه با فساد مالی

همانطور که گفته گردید مبحث عفت فقط مربوط به مسائل جنسی نمی باشد. یکی از حوزه‌های عفت، پاکدامنی درمسائل مالی می باشد. رسانه‌ها می توانند تأثیر بسزایی در مبارزه با فساد مالی اعمال نمایند.

«مطبوعات و رادیو و تلوزیون با اعمال اختیارهای عمومی و خصوصی، با دقت و به گونه مستمر تأثیر دیده بانی بسیار مهمی بر عهده دارند. پس رسانه‌ها برای مبارزه با فساد مالی به ویژه از راه بازرسی و افشای خلافکاری‌ها در امور سیاسی و سازمانی، جایگاه اساسی دارند. برای اینکه اطلاعات کارشناسی شده از سوی رسانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد، بایستی دولت‌ها حقوق رسانه‌ها را محترم شمرده و برای فراهم کردن این اطلاعات دخالت نکنند. چارچوب لازم برای تضمین آزادی رسانه‌ها شامل حقوق و آزادی‌های تمام کسانی می باشد که در زمینه روزنامه نگاری فعالیت دارند و این در ماده 10 کمیسیون اروپا در مورد حقوق بشر و نیز طیف گسترده‌ای از قوانین رسانه‌ای و اسناد عملی که شورای اروپا تصویب شده می باشد، تضمین شده می باشد. در اینجا می توان به اعلامیه و قطعنامه‌های سیاسی چهارمین کنفزانس ورزاری اروپا در مورد سیاست رسانه‌های جمعی (پراگ، 7_8 دسامبر 1994) تصریح نمود. به هر حال، اعتقاد بر آن می باشد که به ویژه بر تأثیر رسانه‌ها در مبارزه با فساد مالی تاکید گردد و در صورت امکان، در مورد اصول مربوط به آنها کارهایی انجام گیرد. این کار با همکاری نزدیک کمیته ارشاد رسانه‌های گروهی و در مرحله اول به مطالعه موارد زیر دقیقا توجه دارد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی