عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-       اخلاق سازمانی

تعریف اخلاق سازمان در گروه روشن بودن مفاهیمی زیرا اخلاق و اخلاق حرفه‌ای می باشد. مراد از اخلاق رفتار ارتباطی پایدار مبتنی بر رعایت حقوق و یا منافع ارتباط می باشد. بر اساس این تعریف، اخلاق به نسبت بین دو امر اطلاق می گردد: کسی که رفتاری انجام می دهد و کسی یا چیزی که به نحوی هدف آن رفتار قرار می گیرد. طرف ارتباط، حقوقب دارد و صاحب رفتار ارتباطی، در قبال آن حقوق وظایفی دارد. (قراملکی، اخلاق سازمانی)

در این نوشتار مباحث مربوط به اخلاق سازمانی در دانشگاه بین المللی المصطفی مورد بحث و چالش قرار می گیرد.

عفاف

واژه «عفاف»، در «لغت نامه دهخدا»، به معانی زیر آمده می باشد: بازایستادن، نهفتگی کردن، باز ایستادن از حرام و پارسائی کردن و پرهیزگاری . پاکدامنی، خویشتن داری. خودداری و امتناع از آن چیز که جایز و نیکو نباشد، خواه در گفتار باشد خواه در کردار.

مفهوم عفت در نصوص اسلامی و شیعی نیز وارد شده می باشد. ریشه عفت چهار بار در قرآن، دو بار درمورد‌ی امور اقتصادی (بقره:273 و نساء:6) و دو بار مربوط به امور جنسی (نور/33 و 60) آمده و این مفهوم در جوامع روائی شیعه نیز (بنا بر جستجو در نرم‌افزار جامع‌الاحادیث) 120 بار تکرار گردیده که در کثیری از موارد به عفاف در خوردن و امور جنسی تصریح دارد.

اعتماد:

اعتماد «باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهارنظر، بدون آزمون کردن آن می باشد»(Lyon، 2002). در جای دیگر آمده که اعتماد عبارت می باشد از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان (Misztal،1996) اعتماد نوعی شرط بندی در مورد کنش‌هایی می باشد که دیگران در آینده انجام خواهند داد (Sztopmpka، 1999)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی