عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

. مدیریت رسانه‌های خُرد (Micro Media)

وقتی در دنیای وب به جست وجوی واژه مدیریت رسانه و یا کلیدواژه‌های مرتبط می پردازیم نظاره می گردد با مطالب و مستندات بسیاری با عنوان مدیریت رسانه‌های خُرد روبه رو می شویم. ذکر این نکته ضروری می باشد که بر اساس یک دسته بندی، رسانه‌ها به رسانه‌های خرد اتنوترونیک‌ها درمقابل رسانه‌های کلان یا تله ماتیک‌ها قابل تقسیم اند. اتنوترونیک‌ها رسانه‌هایی هستند که نیازمند زیرساخت‌های گسترده نیستند و بیشتر جنبه بهره گیری فردی دارند نظیر ویدیو،DVD  و نظایر آنها، اما تله ماتیک‌ها آنهایی‌اند که نیازمند زیرساخت‌های فنی، انسانی و… گسترده‌ای هستند نظیر روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و…

آن چیز که از منظر طرفداران این دیدگاه مطمح نظر می باشد، مدیریت رسانه به معنای مدیریت رسانه‌های خُرد می باشد نه رسانه‌های جمعی با زیرساخت‌های عظیم و گسترده. حال آنکه آن چیز که در این مقاله با عنوان مدیریت رسانه مَد نظر می باشد، مدیریت رسانه به معنای رسانه‌های خرد نیست و از بین رسانه‌های تله ماتیک نیز رسانه‌هایی مورد توجه اند که ویژگی‌های رسانه جمعی را داشته باشند و رسانه‌هایی نظیر تلفن یا موبایل با وجود نیاز به زیرساخت‌های گسترده، از آنجایی که طبق تعریف رسانه‌های جمعی، رسانه جمعی محسوب نمی شوند، جزو قلمرو بحث ما در مدیریت رسانه نیستند.

دیدگاه ششم: فرآیند هفت مرحله‌ای مدیریت رسانه

اعتقاد عده‌ای بر این می باشد که مدیریت رسانه فرایندی هفت مرحله‌ای شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی، تولید تأمین، نظارت، پخش، نظرسنجی و اثرسنجی می باشد. بر اساس این دیدگاه مدیریت رسانه چرخه‌ای می باشد که از سیاستگذاری رسانه‌ای آغاز می گردد، سپس بر پایه سیاست‌های وضع شده، برنامه ریزی برای تولید یا تأمین برنامه انجام می شود؛ در مرحله بعد بر پایه برنامه ریزی انجام شده، برنامه‌ها تولید یا از منابع داخلی و خارجی تأمین می گردند. هم زمان با تولید و پس از آن و نیز پس از تأمین برنامه‌ها یک مرحله نظارت و کنترلی بر آنها اعمال می گردد پس از آن برنامه‌ها آماده پخش می شوند. پس از پخش نیز نظرسنجی در مورد برنامه‌ها از مخاطبان و فراتر از آن اثرسنجی برنامه‌ها به مقصود تعیین اندازه اثربخشی برنامه‌ها و درجه نیل به اهداف آنها انجام می شود.

مدیریت رسانه اتخاذ کرده می باشد و از سویی در مورد مدیریت رسانه‌هایی زیرا رادیو و تلویزیون بیشتر مصداق پیدا می کند. از سویی این الگو بیشتر مناسب رسانه‌های دولتی و عمومی می باشد. فرآیند هفت مرحله‌ای مدیریت رسانه حالت چرخه‌ای دارد، به‌این معنی که نتایج مرحله اثرسنجی در تعیین سیاست‌های رسان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی 1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت 2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد 3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد