عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد:

اعتماد «باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهارنظر، بدون آزمون کردن آن می باشد»(Lyon، 2002). در جای دیگر آمده که اعتماد عبارت می باشد از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان (Misztal،1996) اعتماد نوعی شرط بندی در مورد کنش‌هایی می باشد که دیگران در آینده انجام خواهند داد (Sztopmpka، 1999)

اعتماد عبارت می باشد از واگذاری منابع به دیگران با این انتظار که آن‌ها به گونه‌ای اقدام خواهند نمود که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دست یابی به اهداف میسر گردد (کافی به نقل از الیسون و فایر ستون)

حریم خصوصی

مفهوم «حریم خصوصی» در چندین رشته از علوم مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، بشر‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، معماری، و فلسفه به کار رفته و مطالعه شده می باشد؛ حریم از حرمت گرفته شده و حرمت در لغت به معانی زیر می باشد:

حرمت المنازل: یعنی پاس تکریم منازل مسکونی مردمان داشتن و هتک حرمت منازل نکردن.

حرمت دم: یعنی ممنوع بودن تعرض به جان مردم.

حرمت عین: یعنی حرمت زناشویی.

حرمت مال: یعنی ممنوع بودن تعرّض به مال مردم.

حریم به معنای حرمت و ممنوع بودن می باشد و تعرض دیگران به صاحب حریم ممنوع ‎حرام ‎بوده  می باشد و اگر تعرضی صورت گیرد، جرمی تحقق یافته می باشد». حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر فرد می باشد که آن فرد نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهد. (لبیبی، معیارهای اخلاق رسانه‌ای در رادیو)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی