عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

قسمتی از متن پایان نامه :

1ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه صنعت بانکداری بسیار رقابتی شده می باشد. به تجربه ثابت شده در شرایط رقابتی، موسساتی باقی می مانند که قوی و نیرومند بوده و به شکل کارا و موثر فعالیت نمایند. موفقیت در بازار رقابتی داشتن سطح بالایی از عملکرد از طریق بهبود عملیات و یادگیری دایمی می باشد. مدیران بایستی بدانند موفقیت نسبی آن­ها در مقایسه با رقبا و بهترین اقدام در ارتباط با بهره وری خودشان چگونه می باشد. به تعبیری بایستی از موفقیت خودشان در مقایسه با سایر موسسات مشابه، و سال های گذشته خودشان آگاهی داشته باشند(سالک روشنی، 1383).

با در نظر داشتن اینکه صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی به شمار می رود و به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازار های مالی شمرده می شوند. بدین لحاظ با گسترش فعالیت های اقتصادی، فعالیت بانک ها پیوسته ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و بر اهمیت آن افزوده می گردد. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا بدلیل عدم توسعه لازم در بازار سرمایه، در اقدام این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت نیز می باشند. به همین دلیل ارزیابی کارایی مدیریتی شعب بانک ملی در اقتصاد ایران موضوع این پژوهش قرار گرفته می باشد. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه بهره گیری از منابع در قالب شاخص های کارایی اظهار می گردد. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت ستاده به داده را کارایی بدانیم نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد(حسینی آذرنوشان،1389).

از دید گاه فارل[1] کارایی به سه بخش تقسیم می گردد که نوع اول آن کارایی فنی(تکنیکی)[2] می باشد و یک مفهوم نسبی می باشد زیرا مقایسه بین بنگاه ها در نوع و نحوه بهره گیری از تکنولوژی بستگی دارد، لذا بنگاهی دارای کارایی فنی بالاتری می باشد که بتواند با مجموعه داده های مفروض و ثابت( یعنی تکنولوژی و یا نحوه بکارگیری عامل کار و سرمایه که قبلآ تعیین شده می باشد) اندازه محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگاه ها تولید نماید.

نوع دوم، کارایی تخصیصی[3] می باشد و مفهومی می باشد که به تخصیص بهینه عوامل تولید بر اساس قیمت آنها مربوط می باشد. از اینرو علت تغییر ترکیب بهره گیری از عوامل تولید، تغییر قیمت عامل تولید بوده تا از این طریق هزینه تولید حداقل گردد یا سود بنگاه حداکثر گردد.

نوع سوم، کارایی اقتصادی[4] بوده که ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد. به بیانی دیگر کارایی اقتصادی نشان دهنده کارایی در نحوه تولید و تخصصیص عوامل تولید می باشد. کارایی اقتصادی را کارایی هزینه نیز می گویند، زیرا که هرگاه از لحاظ هزینه ای کارا اقدام نماییم بهترین تخصیص و بهترین شیوه تولید نیز به وجودمی آید(Farrel,1957).

[1]. Farrel.M.J

[2]. Technical Efficiency

[3]. Allocative Efficiency

[4]. Economic Efficiency(Overall Efficiency)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1هدف های پژوهش

هدف های اصلی:

مطالعه کارایی مدیریت شعب بانک ملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف های فرعی:

  1. شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر می باشد.
  2. شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
  3. ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از پژوهش به مدیریت بانک ملی ایران جهت بهره گیری از روشهای فوق

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای