عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-                              مدیریت رسانه و تاثیر آن بر عفت

گفته گردید که بر اساس سه قوه نفسانی: «عقل، غضب و شهوت» و بر اساس سه فضیلت: «حکمت، شجاعت و عفت» که به «عدالت» ختم می شوند و در ادامه ناهنجاری‌ها و افراط و تفریط در این فضایل مباحث مدیریت رسانه و اخلاق را توصیف و تحلیل می گردد.

فضیلتِ محوری و متعادل برای قوه شهویه «عفاف» می باشد و افراط و تفریط آن شره و خمود. در اخلاق رسانه‌ای بایستی دید که رسانه‌ها تا چه حد عفت عمومی را به عنوان یک هنجار اخلاقی پاس می‌دارند و در نگاهی آسیب شناسانه تا چه حد در این موضوع، افراط یا تفریط می‌کنند. واژه «عفاف»، در «لغت نامه دهخدا»، به معانی زیر آمده می باشد: بازایستادن، نهفتگی کردن، باز ایستادن از حرام و پارسائی کردن و پرهیزگاری . پاکدامنی، خویشتن داری. خودداری و امتناع از آن چیز که جایز و نیکو نباشد، خواه در گفتار باشد خواه در کردار.

مفهوم عفت در نصوص اسلامی و شیعی نیز وارد شده می باشد. ریشه عفت چهار بار در قرآن، دو بار درمورد‌ی امور اقتصادی (بقره:273 و نساء:6) و دو بار مربوط به امور جنسی (نور/33 و 60) آمده و این مفهوم در جوامع روائی شیعه نیز (بنا بر جستجو در نرم‌افزار جامع‌الاحادیث) 120 بار تکرار گردیده که در کثیری از موارد به عفاف در خوردن و امور جنسی تصریح دارد.

همچنین لغت نامه دهخدا، «شره» را به آزمند و حریص و «خمود» را به معنای پژمردگی و کاهلی و یا به عنوان طرف تفریط عفت آورده که سکونت از حرکت در طلب لذات ضروری که شرع و عقل در اقدام بر آن رخصت داده باشد از روی نثار نه از روی نقصان خلقت.

در مباحث رسانه‌ای نیز تصریح گردید که امروزه وسایل ارتباط جمعی برای ایجاد جاذبه و برای بُرد بیشتر پیام رسانه‌ای، از سکس و طنز به عنوان دستمایه‌های اصلی بهره می‌جویند که هر دوی این متغیرهای یاد شده در ذیل عفاف و حدود آن جای مطالعه دارند.

امام محمد غزالی مفاهیمی را مرتبط با بحث عفاف برشماری نموده می باشد: که از آن میان حیا، خجالت، صبر، قناعت، پرهیزگاری در ذیل بحث سکس و مباحثی زیرا خوشگویی، ظرافت، و سرزنش ملایم در راستای بحث طنز در رسانه‌ها می‌توانند بازخوانی شوند. ( غزالی، اندازه العمل)

فرهنگ ایرانی و اسلامی روابط جنسی بین دو جنس مخالف را اولا در قالب مشروع و تعریف شده خانواده می‌پذیرد و روابط عاطفی و اختلاط آنها را فراتر از محیط خانوادگی آسیب جدی قلمداد می کند . ثانیا هر محتوا و یا قالب رسانه‌ای که به حریم خانواده و عفاف و حیا آسیب بزند را ناسالم و نامطلوب ارزیابی می کند.

ماده عف و عفاف در صحیفه‌های 54 دعایی تنها یک بار ( دعای 65: فراز 3) و در باره نگاه افراد به همسایگان با این مضمون آمده می باشد:

«چشم از خطای آنان عفیفانه بپوشم. (واغض بصری عنهم عفه).»

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی 1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت 2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد

سایت منبع

3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد