عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-                    تعاریف اخلاق

اخلاق در لغت

غرایز، ملکات و صفات باطنی بشر «اخلاق» نامیده می گردد و به رفتاری که از این خلقیات ناشی می گردد نیز «اخلاق» یا رفتاری «اخلاقی» می‌گویند. در یک تعریف کلی، «اخلاق» آن سلسله صفاتی می باشد که در نفس و روح بشر، ثابت و ریشه‌دار می باشد و منشا صدور کارهای «نیک» یا «بد» می‌با‌گردید. راغب اصفهانی درمورد‌این واژه می‌نویسد: «خَلق و خُلق، در اصل یکی هستند، اما «خَلق» به هیأت، شکل و صورت‌هایی که با چشم درک می گردد، اختصاص یافته و خُلق به قوا و سجایایی که با بصیرت درک می گردد، مختص شده می باشد (الراغب اصفهانی، المفردات فی غریب الفاظ قرآن)

استاد مطهری در مورد اخلاق گفته‌اند: «جوهره اخلاق سلسله خصلتها، سجایا و ملکات اکتسابی اند که به غرایز و قوای روحی نظام می بخشند . به همین دلیل مدعای متحول شدن سهم غرایز آدمی در طول زمان غلط می باشد و نسبیت اخلاق پذیرفته نیست. در حالیکه آداب (اکتساب هنر و فنون) نسبی و در طول زمان به تبع تحولات عصر، تغییر پذیرند.» (منصورنژاد، امنیت اخلاقی از دیدگاه شهید مطهری)

استاد مصباح نیز در کتابی تحت عنوان دروس فلسفه اخلاق به طرح مباحث نظری در باب اخلاق و فلسفه ی اخلاق می پردازد . ایشان در بخشی از کتاب راه رسیدن به سعادت را پیروی از اخلاق و اخلاق را نیزرعایت اعتدال در سه قوه ی آدمی می دانند”بعد در مقام این بر می آید که ما چگونه و بر اساس چه ضوابطی بایستی رفتار کنیم که به سعادت برسیم و زندگی ما زندگی سعادتمند باشد نه زندگی که مقدمه تحصیل سعادت دیگری می باشد. به بیانی دیگر، هدف اخلاق را در همین عالم جستجو می کند نه‌اینکه همه‌این عالم را به چشم مقدمه نگاه می کند و دنبال یک هدفی وراء این عالم می گردد. برای اینکه ضوابطی در این باره به دست آید ارسطو می گوید یک ضابطه کلی هست که ما می توانیم درمورد تمام افعال و رفتارمان این ضابطه را در نظر بگیریم و معیاری برای شناختن خیر و شر اخلاقی یا فضیلت و رذیلت قرار دهیم. و آن معیار، معیار اعتدال می باشد. البته افلاطون هم روی این معیار تکیه کرده و به مساله عدالت بسیار اهمیت داده اما شاید ارسطو بوده که‌این را به عنوان یک معیار کلی در اخلاق مطرح کرده. و مسلما به آن وسعتی که‌این مطلب در کلمات ارسطو آمده در کلمات افلاطون نیست. در همان کتاب «لاخلاق الی تیقوماخوس» ارسطو بحث مفصلی دارد در اینکه اثبات کند که اعتدال و حد وسط، معیاری می باشد برای خیر و فضیلت. معروف می باشد که‌ایشان می گوید هر قوه‌ای که ما داریم سه مرحله می تواند داشته باشد یک مرحله تفریط و یک مرحله افراط و یک حد اعتدال. افراط در ارضاء یک قوه و یا اقدام یک قوه مذموم می باشد و رذیلت می باشد. تفریط در آن هم رذیلت دیگری. حد وسط بین افراط و تفریط، فضیلت و خیر اخلاقی. (مصباح، دروس فلسفه اخلاق)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی 1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت 2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد 3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد