عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

در فرهنگ وبستر هوش معنوی شامل توانایی فهمیدن، بکار بردن ماهرانه، نتیجه را مورد بهره گیری قرار دادن و محیط شخصی را زیر نفوذ خود درآوردن تعریف می گردد.

تحقیقات گاردنر دلالت بر انواع متفاوت هوش که نسبتاً مستقل از یکدیگر رشد پیدا می کنند و هر مهارت، مخصوص ناحیه ای از مغز می باشد که بالاترین آن هوش معنوی می باشد:

  1. هوش بدنی(PQ): توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و بهره گیری از اشیاء.
  2. هوش عقلی(IQ): مربوط به مهارتهای منطقی و زبان شناسی ماست که بیش از سایر هوش ها در سیستم آموزشی بکار گرفته می گردد.
  3. هوش هیجانی(EQ): در زمینه کسب جایگاه در بازار نفش مهمی دارد. و ما را در برقراری ارتباط یاری می دهد و تا حدی از قابلیت پیشگیری برخوردار می باشد. همچنین بیانگر آن می باشد که در روابط اجتماعی و شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب می باشد. یا به تعبیری دیگر توانایی همدلی با دیگران و شنیدن احساسات دیگران می باشد.
  4. هوش معنوی(SQ): شامل هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی و بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت و ملایمت و مهربانی می باشد. و توانایی بدست آوردن قدرتی می باشد که ما را در رسیدن به رویاهایمان یاری دهد.

اکثر روانشناسان عقیده دارند که عامل موفقیت های کارکنان به اندازه 20% به بهره هوشی، 80% به هوش هیجانی و هوش معنوی بستگی دارد. در حالی که ضریب هوشی در طول عمر تقریباً ثابت می باشد. هوش عاطفی و هوش معنوی را می توان توسعه داد( آقایار،1385، به نقل از سجادی،1390: 37).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان