عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

پنج بعد اخلاقی اصلی عصر اطلاعات

مسائل اخلاقی، اجتماعی و سیاسی حاصل از سیستم‌های اطلاعاتی شامل پنج بعد اخلاقی زیر هستند:

حقوق و تعهدات اطلاعاتی: اشخاص و سازمان‌ها چه حقوق اطلاعاتی نسبت به خود دارند؟ با چه ابزاری می‌توانند از آن محافظت کنند؟ اشخاص و سازمان‌ها چه تعهداتی نسبت به‌این اطلاعات دارند؟

حقوق و تعهدات مالکیت: حقوق سنتی مالکیت فکری چگونه در جامعه ی دیجیتالی که در آن ردیابی و حسابرسی مالکیت دشوار و صرفنظر کردن از آن بسیار آسان می باشد، محافظت خواهد گردید؟

پاسخگویی و کنترل: چه کسی می‌تواند و بایستی پاسخگو و مسئول زیان وارده به اشخاص و اطلاعات جمعی و حقوق مالکیت باشد؟

کیفیت سیستم: ما به چه استانداردهایی در زمینه ی کیفیت داده و سیستم نیازمندیم تا بتوانیم از حقوق فردی و امنیت جامعه محافظت کنیم؟

کیفیت زندگی: در یک جامعه دانش و اطلاعات محور، چه ارزش‌هایی بایستی حفظ شوند؟ ما بایستی از نقض کدام یک از عرف‌ها جلوگیری کنیم؟

کدام یک از ارزش‌ها و شیوه‌های فرهنگی توسط فناوری جدید اطلاعات پشتیبانی می شوند؟ (کنت لاودن، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی