عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-           مفهوم شناسی

1-1-1-       رسانه

این واژه به فتح و کسر «ر» استعمال شده می باشد. واژه «رَسانه» به فتح «را» به معنای حسرت، افسوس و تأسف می باشد. در اینجا این واژه مراد نیست، مراد رسانه به کسر «را» می‌باشد. واژه «رِسانه» به کسر «را» به معنا ابزار و وسیله می باشد. رسانه‌های جمعی و یا گروهی، وسائل ارتباط جمعی، مثل رادیو، تلویزیون،‌ ماهواره، اینترنت، مطبوعات و… می باشد. رسانه‌ها، به معنای وسیله ارتباط جمعی، اعم از شنیداری، دیداری و ‌مکتوب می باشد. (دهخدا، لغت نامه دهخدا)

رسانه در اصصلاح رسانه‌های جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباط می باشد که جمع «Medium» جمعی اصطلاح فارسی شده واژه لاتین می باشد و مقصود از آن دسته‌ای از وسایل هستند «Media» آن که مورد توجه تعداد کثیری می باشند و از تمدن‌های جدید به وجودآمده اند. (ساروخانی، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی)

البته رسانه در این تعریف به گونه کامل معرفی نشده می باشد زیرا وسایلی که مورد توجه تعداد کثیری باشد و در تمدن جدید به وجودآمده باشد محدود و منحصر به وسایل ارتباط جمعی نیست از این رو بایستی به تعریفی دقیق تر پرداخت. رسانه به معنی هر وسیله‏ای می باشد که انتقال دهنده فرهنگ‌ها و افکار عده‌ای باشد. و اکنون آن چه مصداق این تعریف می باشد وسایلی همانند: روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون،‌ها، ویدئو و… می باشند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی