ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

امروزه عناوینی زیرا سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و… از عبارت­ های رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت‌اند و گروه‌های مختلفی از افراد به دنبال شناسایی و معرفی ویژگی­های این قبیل سازمان‌ها هستند. از این رو، مفهوم سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی به گونه روزافزونی مورد توجه قرارگرفته می باشد، اکثر سازمان‌های دولتی به دنبال استقرار سیستم مدیریت دانش درون خود هستند، یکی از مهم‌ترین چالش­ها و معضلات سیستم‌های حسابداری سنتی عدم انعکاس ارزش سرمایه­های فکری در صورت‌های مالی و گزارشاهای سازمان‌هاست، در حالی که تأثیر سرمایه­های فکری در ایجاد ارزش بسیار بالاتر از نقشی می باشد که سرمایه­های مالی اعمال می‌کنند، در دنیای امروز سیستم‌های حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیری­های مالی و غیرمالی فعالیت‌های عملیاتی را گزارش می‌کنند.به بیانی دیگر با پیاده‌سازی تکیه در حسابداری مدیریت در سازمان از نظر سوددهی، برنامه‌ریزی، بودجه وغیره ساماندهی می شوند و این امرباعت می گردد که اوضاع منابع انسانی، بهبود پیدا کند که خود تقویت سرمایه فکری را در پی دارد از این رو هدف از این پژوهش ، مطالعه ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان‌های دولتی کشور می­باشد، برای انجام این پژوهش ، از پرسشنامه ارزیابی حسابداری مدیریت و پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس بهره گیری گردید و میان 384 نفر از کارکنان سازمان‌های دولتی توزیع گردید و از نرم­افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری گردید. یافته­های این پژوهش حاکی از آن می باشد که ارتباط معناداری میان حسابداری مدیریت و سرمایه فکری در سازمان‌های دولتی هست.

واژگان کلیدی: حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان‌های دولتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی

“مطالعه تأثیرحسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری فکری سازمان‌های دولتی”

اهداف فرعی

1- مطالعه مدیریت هزینه حسابداری مدیریت

2- مطالعه کنترل بودجه حسابداری مدیریت

3- مطالعه فناوری اطلاعات جدید در دانش فکری سازمان‌های دولتی

4- مطالعه شیوه جدید حسابداری سرمایه فکری

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری