عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-           پیشینه شناسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه مباحث مدیریت رسانه با رویکرد آینده پژوهی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در کتاب اخلاق کاربردی به قلم محمدتقی اسلامی، احمد دبیری و مهدی علیزاده، در دو بخش کلیات و شاخه‌های مهم اخلاق کاربردی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

قراملکی در کتاب  «اخلاق سازمانی» به مطالعه اخلاق در سازمان می پردازد. این کتاب که در چهار بخش و بیست فصل تدوین شده می باشد.

آلوین تافلر در فصل بیست و هفتم از کتاب معروف «تغییر در ماهیت در قدرت» خود، به اشکال سه گانه رسانه (موج اول، دوم و سوم) می‌پردازد.

در کتاب سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت که به قلم آقا و خانم لاودن نوشته شده می باشد، چشم اندازی از مفاهیم بنیادی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت را با بهره گیری از چارچوبی یکپارچه برای توصیف و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی ارائه می گردد. این چارچوب نشان می‌دهد که سیستم‌های اطلاعاتی از اجزای سازمان، فناوری و مدیریت تشکیل شده‌اند. این دیدگاه از سیستم‌های اطلاعاتی در پروژه‌ها و مورد پژوهی‌ها تقویت می گردد. این کتاب شامل پانزده فصل به همراه پروژه‌های عملی جهت پوشش مباحث مختلف MIS می باشد. فصل چهارم این کتاب با موضوع «مسائل اخلاقی و اجتماعی در سیستم‌های اطلاعاتی» به مطالعه مسائل و ابعاد اخلاق در فن‌آوری اطلاعات پرداخته می باشد که با در نظر داشتن تقریب این عنوان با موضوع نوشتار حاضر، این فصل بیشتر مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

در فصل نامه‌ی چشم انداز رسانه (زمستان 1392) در هشت مقاله مباحث مربوط به مدیریت رسانه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یکی از مرتبط‌ترین این مقاله‌ها با موضوع این نوشتار مقاله‌ای تحت عنوان، «اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه» با قلم دکتر ملایری می‌باشد. در این مقاله پس از مطالعه ابعاد نظری مفاهیم کلیدی، در مورد جایگاه و ارزش اخلاق و مدیریت رسانه بحث شده می باشد.

در فصل‌نامه‌ی رسانه (بهار 1386-شماره 1) در مجموعه مقالاتی به ترابط و تعامل میان رسانه‌ها و دین پرداخته شده می باشد. یکی از مقالات این فصل نامه با عنوان «مطالعه ارتباط بهره گیری از اینترنت و هویت دینی کاربران» به مطالعه ارتباط ی میان بهره گیری از اینترنت و تاثیری که بر هویت کاربران داشته می باشد پرداخته می باشد.

در کتاب «دین، رسانه و ارتباطات اجتماعی» به قلم دکتر حسن خیری انواع رویکردها و نظریات ارتباطاتی و رسانه‌ای به نحو مبسوط و مطلوبی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. تمرکز این کتاب روی مدیریت رسانه نبوده می باشد و در رسانه‌ها نیز تلویزیون مورد بحث و تأمل قرار گرفته می باشد.

کتابی تحت عنوان «دین و رسانه (اسلام و تشیع)» به قلم دکتر محمد منصورنژاد به مطالعه تعامل و ترابط میان دین و رسانه می‌پردازد. این اثر گرچه به الگوهای رسانه‌ای، مفاد دینی مربوط به رسانه می پردازد اما با رویکرد مدیریتی بر روی رسانه آن هم رسانه‌های جدید، متمرکز نشده می باشد.

در مجموعه مقالات دومین هم اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم در یازده مقاله تأثیرات تلویزیون به عنوان یک رسانه، بر دین و سکولار کردن جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد.

در کتاب دین و رسانه به قلم دکتر محمد منصورنژاد، در فصولی جداگانه مدلی برای رسانه ی اخلاقی از دیدگاه نهج البلاغه و صحیفه ی سجادیه یاد شده می باشد.

امام محمد غزالی در کتابی تحت عنوان اندازه العمل به صورت تفصیلی به مطالعه آثار بعضی از ویژگی‌های اخلاقی پرداخته می باشد.

در کتاب «برگزیده‌ی اخلاق ناصری» به قلم دکتر علوی مسائل اخلاقی و نتایج آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در کتاب Managers and professional ethics (مدیران و اخلاق حرفه‌ای) توسط پنینو و کلیر  اخلاق حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در کتاب‌های کریسچنز و تریبر(1997)؛ کوپر، کریسچنز، پلود و وایت(1989)؛ ویور(1998)؛ سایب (2002) ؛ موریس و وایسبرد (2001)؛ بایتز (1985)؛ و برگر، برزوفسکی و پلینکا (2000) اخلاق رسانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی