عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-                    تأملی در نسبت مدیریت رسانه با مولفه‌ای اخلاق سازمانی

حال که تعامل میان اخلاق و مدیریت رسانه مورد مطالعه قرار گرفت و دیدگاه‌های موجود دراین زمینه مطرح گردید، به جهت مطالعه دقیق‌تر تاثیر میان این دو متغیر، تاثیر مدیریت رسانه بر شاخص‌های اخلاق سازمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

البته ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که: «اخلاق حرفه‌ای در رسانه نیز به بخش تولید و انتشار پیام توسط دست اندرکاران رسانه تصریح دارد، در حالی که اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه، تمام بخش‌های رسانه را در بر می‌گیرد. اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه شامل رهبران، مدیران، کارکنان و تولید کنندگان پیام در رسانه می باشد. چنانچه اصول اخلاقی در میان مدیران و کارکنان رسانه نهادینه گردد آنگاه می‌توان از رسانه انتظار داشت تا کارکرد مطلوب در تأثیر‌های اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی و … داشته باشد. رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط مدیران رسانه منجر به رعایت اخلاق در رسانه خواهد گردید.»

رعایت اخلاق حرفه‌ای در فرایند هفت مرحله‌ای مدیریت رسانه اعم از : سیاست گذاری، برنامه ریزی، تولید و تأمین، نظارت، پخش، نظرسنجی و اثربخشی از سوی مدیران، باعث خواهد گردید تا کارکنان و مخاطبان با اعتماد و اطمینان بیشتری به همکاری با رسانه و بهره گیری از خدمات آنها بپردازند. با در نظر داشتن اهمیت تأثیر رسانه‌ها، تدوین معیارهای اخلاقی مشخص در قالب یک نظام ارزشی و مداومت در اقدام بر اساس ارزش‌ها و عامل بودن به هنجارهای اخلاقی باعث بهبود و گسترش اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه خواهد گردید. (ملایری، اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه)

البته با عنایت به‌اینکه رفتارهای اخلاقی هر فرد، گروه یا سازمانی تحت تاثیر ارزشهای اعتقادی، توجه‌های فلسفی و باورهای بنیادین حاکم بر بشر‌هاست، لذا پرداختن به فضائل اخلاقی و دوری جستن از رذائل اخلاقی در فرآیند تهذیب اخلاق در جهت پژوهش هر یک از عناصر فرهنگ اخلاقی و توسعه اخلاقیات در جامعه و سازمان، ارتباط متقابل بین مجموعه‌ای از موضوعات اخلاقی را به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر نمایان می‌سازد. از آن جا که سازمان در کشورمان متاثر از نظام ارزشی اسلامی می باشند. (مقیمی، روانشناسی سازمانی)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

سایت منبع

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی با فرمت ورد