عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای اخلاق رسانه‌ای

در ذیل پنج رویکرد اخلاق رسانه‌ای مطرح شده‌اند. چهار رویکرد نخست، بر اساس رویکرد سکولار و رویکرد پنجم براساس رویکرد دینی می باشد.

  1. جایگاه‌گرایی و یا اباحی‌گری: معتقد می باشد مهم آن چیزی می باشد که رسانه یا ارتباط‌گر میل دارد در یک لحظه خاص انجام دهد و هیچ اصول حرفه‌ای و اخلاقی مسلمی‌وجود ندارد. ارزش‌های اخلاقی سازمان، به تصمیمات کارگزار ارتباطی تقلیل می‌یابد. در واقع، به جای اینکه یک قانون مکتوب و یک دستورالعمل لازم‌الرعایه اخلاقی وجود داشته باشد، تجربه خبرنگار ملاک و معیار اصلی انتشار خبر قرار می‌گیرد. این به معنای اعتماد مطلق به اشخاص می‌باشد. در رویکرد جایگاه‌گرایی همچون رویکرد ماکیاولیستی، حتی کار غیر‌اخلاقی به شرطی که منجر به موفقیت گردد، مجاز شمرده می گردد. در این نگاه، تحریف،‌ سانسور و تقلب‌ خبری به روشنی قابل نظاره می باشد. (مک کوایل، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی)
  2. غایت‌گرایی: این دیدگاه پیامد‌ها را تنها عوامل تعیین‌کننده در اخلاقی بودن اقدام ارتباط‌گر می‌داند. حاصل، نتیجه و پیامد اقدام مهم می باشد، نفس اقدام ممکن می باشد چندان ارزش نداشته باشد.
  3. عمومیت‌گرایی‌: در این رویکرد، «منافع عمومی» اصل می باشد. پیش روی این پرسش که «آیا حق داریم قانون را نقض کنیم؟» پاسخ این می باشد که «اگر منفعت عمومی اقتضا ‌کند، اشکالی ندارد.» برای مثال، خبرنگار در روزنامه‌نگاری جستجو‌گر، که حالت بازپرسی دارد، با تعارض‌های اخلاقی متنوعی روبه‌رو می باشد: حریم خصوصی را نقض می کند، و گاه از امکانات شنود بهره‌مند می گردد. در چنین وضعیتی، ‌حسن‌ نیت‌ خبرنگار به عفو و بخشودگی‌اش منجر می گردد؛ زیرا منافع عمومی مورد نظر می باشد.
  4. خود‌گرایی و خود محوری: این رویکرد معتقد می باشد یک اقدام صحیح رسانه‌ای، عملی می باشد که برای خود ارتباط‌گر لذت‌بخش و مطلوب باشد. کاری که شهرت، حقوق، درآمد و پایگاه فرد را در سازمان بالا ببرد، درست می باشد.
  5. حق‌مداری یا حقیقت‌گرایی: مبانی اخلاق رسانه‌ای حق‌مدارانه‌، درون‌دینی می باشد. چه اطلاعاتی بایستی منتشر گردد؟ حقیقت در واقع، دیدگاه اسلام به اخلاق رسانه‌ای که در اصول، ارزش‌ها و فلسفه‌این دین الهی ریشه دارد، دیدگاهی عام و فراگیر و جهان‌شمول شمرده می گردد. این دیدگاه، گر‌چه منتسب به فرهنگی خاص به نام فرهنگ اسلامی می باشد، اما به دلیل فطری بودن این دین، در برگیرنده تمامی اصول و فروع اخلاقی می باشد که در زمینه رسانه‌ها مطرح شده می باشد. در این رویکرد، اصول اخلاقی لایتغیر، و ثابت و به اصطلاح، خطوط قرمزی هست که نمی‌توان آنها را نقض نمود. (دیفلور، شناخت ارتباطات جمعی)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-           اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

ب)اهداف فرعی

1- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت
2- مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد
3-مطالعه اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

4- مطالعه ارتباط بین عفت و اعتماد

5- مطالعه ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

6- مطالعه ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی